És un procés per promoure el debat entorn a les relacions de poder derivades del racisme, el colonialisme, el classisme i la xenofòbia, entre feministes blanques i feministes migrades i no blanques a Catalunya, dins del teixit feminista i dels serveis i programes públics i del tercer sector.

En quins marcs les relacions de poder entre dones aixequen murs? Quines pràctiques els invisibilitzen? Quines destreses necessitem per encarar-ho? Com obrir esquerdes des de les quals transformar les relacions de poder entre dones? Hem iniciat un procés per promoure la reflexió entorn a l’opressió en què es tradueix la blanquitud sobre la no blanquitud; que és indestriable del colonialisme, i que també ens porta a parlar de classe social i d’altres conceptes que considerem importants apropar a la ciutadania

Hi ha nusos, fruit de desigualtats estructurals, que marquen punts de partida i reptes per revisar privilegis.

Sistemes d'opressió

"Hi ha privilegis que no podem canviar, però sí els podem utilitzar per revertir situacions d'opressió"

Racisme

"Les dones també hem d'identificar els micro i macro racismes, com ho fem amb les formes de masclisme"

Hem obert espais de diàleg entre dones per reconèixer-nos les unes a les altres, tant les pròpies experiències com les nostres relacions de poder. Compartim algunes idees emergides durant el procés.

14/06/2021

Surt i Suds coordinen un projecte dirigit a reflexionar sobre el racisme i el colonialisme dins dels moviments feministes

L’aprenentatge, la possibilitat d’obrir diàleg entre dones, replantejar-se mirades, desfogar-se, revisar les trajectòries vitals i els privilegis, responsabilitzar-se’n, visibilitzar les lluites comunitàries, identificar com ens creuen múltiples opressions -patriarcals, racistes, colonials, capitalistes-; teixir xarxes, transformar. Són algunes de les paraules amb què les participants a la primera trobada del projecte ‘Revisant privilegis’ recullen què les mou a participar-hi.

Llegir-ne més
icona de documents

Els aprenentatges i reflexions iniciats per aquest grup de feministes s'ha recollit en una guia d'eines per situar i contribuir a desfer les relacions de poder entre dones.