La xarxa Anawanti

Un espai d'aprenentatge entre

organitzacions feministes

de Mesoamérica i la Mediterrània.

les violències masclistes en

Compartim la lluita contra

totes les seves expressions.

Generem espais de trobada

on aprendre les unes de

les altres, construir aliances

i resignificar els nostres relats.

Activitats

Els feminismes

són llavor

de canvi.

Sabers de la xarxa

ANAWANTI és una xarxa internacional d'organitzacions feministes per una vida lliure de violències. Està conformada per organitzacions del Salvador, Hondures, Guatemala, el Marroc, Palestina i Catalunya.

Manifest de la xarxa

ANAWANTI significa en àrab «jo i tu (dona)». La xarxa és un espai des del qual poder veure'ns, reconèixer-nos i aprendre les unes de les altres.

Newsletter
Organitzacions de la xarxa Anawanti