És un procés per promoure el debat entorn a les relacions de poder derivades del racisme, el colonialisme, el classisme i la xenofòbia, entre feministes blanques i feministes migrades i no blanques a Catalunya, dins del teixit feminista i dels serveis i programes públics i del tercer sector.

En quins marcs les relacions de poder entre dones aixequen murs? Quines pràctiques els invisibilitzen? Quines destreses necessitem per encarar-ho? Com obrir esquerdes des de les quals transformar les relacions de poder entre dones? Hem iniciat un procés per promoure la reflexió entorn a l’opressió en què es tradueix la blanquitud sobre la no blanquitud; que és indestriable del colonialisme, i que també ens porta a parlar de classe social i d’altres conceptes que considerem importants apropar a la ciutadania

Hi ha nusos, fruit de desigualtats estructurals, que marquen punts de partida i reptes per revisar privilegis.

Sistemes d'opressió

"Hi ha privilegis que no podem canviar, però sí els podem utilitzar per revertir situacions d'opressió"

Racisme

"Les dones també hem d'identificar els micro i macro racismes, com ho fem amb les formes de masclisme"

Violència masclista

"Ho tenim súper complicat per demostrar que estem dient la veritat. L'entorn no acompanya i el sistema tampoc"

Perifèria

"És important articular-nos amb altres territoris per conèixer altres maneres de viure el feminisme"

Colonialitat

"El feminisme ha d'incorporar les narratives de les dones no blanques, perquè si no les lluites feministes seran vàlides només per algunes dones"

Privilegi

"On rau la revisió de privilegis és en quin ús en fem: per perpetuar-los o per què les persones que no estan en la mateixa situació que nosaltres no pateixin desigualtats"

Classe social

"Les migrades, limitades per la llei d'estrangeria, patim opressió també per part de la classe obrera, fins i tot de la que es considera feminista"

Blanquitut

"Ser blanca és un lloc que si no revises et condueix a practicar dinàmiques de poder i d'abús, tan incorporades a la quotidianitat que són pràcticament imperceptibles"

Hem obert espais de diàleg entre dones per reconèixer-nos les unes a les altres, tant les pròpies experiències com les nostres relacions de poder. Compartim algunes idees emergides durant el procés.

10/09/2021

“Construir juntes és reconèixer i valorar sabers que ja estan en nosaltres i dels quals se’ns ha desposseït”

Traspassar el terreny del pensament i la paraula i reflexionar a partir del que els cossos saben i diuen. És la proposta que Cony Carranza Castro, educadora popular feminista i antirracista, i Luna Romero, acompanyant de processos de transformació i sanació, van facilitar durant la darrera trobada del grup de dones participants a Revisant privilegis. Una sessió que va permetre identificar com el dolor i la càrrega que provoquen els diversos sistemes d’opressió s’incorporen, alhora que va plantejar la necessitat de comptar amb estratègies per sanar els impactes que abusos i desigualtats deixen en els cossos de les vides que travessen.

Llegir-ne més

22/07/2021

Cada una, un 8M: els dissensos del feminisme queden retratats en la jornada que es considera insígnia de la lluita pels drets de les dones

Un punt de partida per compartir i identificar experiències i coneixements va ser parlar de com cada una viu i percep la celebració del 8M. Una jornada reivindicativa considerada central per a moltes feministes, però que, tanmateix, no fa sentir totes les dones igual, ni suposa per a totes el mateix, ni totes coincideixen en com desitjarien que fos.

Llegir-ne més

14/06/2021

Surt i Suds coordinen un projecte dirigit a reflexionar sobre el racisme i el colonialisme dins dels moviments feministes

L’aprenentatge, la possibilitat d’obrir diàleg entre dones, replantejar-se mirades, desfogar-se, revisar les trajectòries vitals i els privilegis, responsabilitzar-se’n, visibilitzar les lluites comunitàries, identificar com ens creuen múltiples opressions -patriarcals, racistes, colonials, capitalistes-; teixir xarxes, transformar. Són algunes de les paraules amb què les participants a la primera trobada del projecte ‘Revisant privilegis’ recullen què les mou a participar-hi.

Llegir-ne més
icona de documents

Els aprenentatges i reflexions iniciats per aquest grup de feministes s'ha recollit en una guia d'eines per situar i contribuir a desfer les relacions de poder entre dones.